Sika Boom®-455 Stone Fix

Grått skumlim för limning av stenmaterial med både pistol och munstycke

Sika Boom®-455 Stone Fix är ett 1-komp polyuretan skumlim för limning av porösa mineraliska material.
Lecablock, tegelsten, lättbetong, natursten i icke bärande konstruktioner.

  • Kombiflaska, appliceras med pistol eller munstycke
  • Snabbhärdande
  • Fukttålig efter härdning
  • God vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial
  • 1-komp klara att använda
  • Grå färg