Sika® Bottningslist

Bottningsmaterial för fogmassor. Polyetencellplast med slutna celler. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.