Supermastic-2

1-komponent, plastisk skinnbildande fogmassa, baserad på polymeriserande oljor. Plastisk tätningsmassa baserad på vegetabilisk olja. Skinnbildande, ej petsäker. HusAMA 83, grupp 53, typ 531.Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

  • Den har god vidhäftning mot betong, tegel, puts, trä, sten, klinker, metall, glas mm
  • Behöver ingen förstrykning med primer.
  • Missfärgar inte omgivande material
  • Kan övermålas med de flesta vanliga färger. Förprov rekommenderas!
  • Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.