Sika® Aktivator-205

LÖSNINGSMEDELBASERAD VIDHÄFTNINGSFÖRBÄTTRARE FÖR ICKE-PORÖSA UNDERLAG

Sika® Aktivator-205 är en lösningsmedelbaserad färglös vidhäftningsförbättrare, vilken reagerar med fukt och avger aktiva grupper på underlaget.
Dessa grupper agerar som en länk mellan underlaget och primer eller fogmassa / lim.  Sika® Aktivator-205 är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikaflex® och Sikasil® lim och fogmassor.  

  • Förbättrad vidhäftning på olika underlag
  • Kort avluftningstid
  • Enkel att använda
  • Transparent