Sikaflex®-402 Connection

Lågmodulär fogmassa för anslutnings- och rörelsefogar i fasader

Sikaflex®-402 Connection är en 1-komponent, fukthärdande, lågmodulär och elastisk fogmassa. Den används för hållbar tätning av rörelse- och anslutningsfogar i betong- och murade fasader. Bildar en vattentät fog med goda mekaniska egenskaper, förblir elastisk i kallt klimat. Rörelseförmåga ± 25% inne och ute.

 • Inom- och utomhus
 • Rörelseupptagande förmåga ± 25% (ISO 9047)
 • Övermålningsbar med det flesta förekommande färger (gör alltid förtest)
 • Mycket god väder- och åldringsbeständighet
 • Mycket bra vidhäftning till många olika underlag
 
 • 1-komponent
 • Tillgänglig i många kulörer
 • Lukt-, lösningsmedels- och ftalatfri
 • Goda appliceringsegenskaper, lättsprutad och lättglättad
 • Mycket bra vidhäftning till många underlag
 • Mycket låga emissioner
Sikaflex®-402 Connection Sikaflex®-402 Connection Sikaflex®-402 Connection