SikaHyflex®-250 Facade

Högpresterande fogmassa för professionell fogning av fasader i betong, murverk och EIFS-fasader.

SikaHyflex®-250 Facade är en 1-komponents fukthärdande, lågmodulär och elastisk fogmassa.

  • Mycket god väder- och åldringsbeständighet
  • Rörelsekapacitet på +100/-50 % (ASTM C 719)
  • Härdning utan bubblor
  • Låg belastning på vidhäftningsytorna
  • Bra appliceringsegenskaper, lättsprutad och lättglättad
  • Mycket bra vidhäftning till många underlag
  • Lukt- och lösningsmedelsfri
  • Mycket låga utsläpp
 
SikaHyflex®-250 Facade SikaHyflex®-250 Facade

Beställningsvara