Supermastic-3

1-komponent, plastisk skinnbildande fogmassa, baserad på polymeriserande oljor. Den har god vidhäftning mot betong, tegel, puts, trä, sten, klinker, metall, glas mm och behöver ingen förstrykning med primer. Supermastic-3 missfärgar inte omgivande material och kan övermålas med de flesta vanliga färger.Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

  • Lättsprutad mjuk pasta
  • 1-komponent
  • Övermålningsbar