GOLVLÖSNINGAR FÖR LAGER- OCH LOGISTIKMILJÖER

Concrete floor in warehouse

Stor kvantiteter av varor måste tillverkas, distribueras och levereras snabbt och i rätt tid för att få ekonomi i verksamheten. Inom tillverkningsindustrin där dessa varor hanteras och lagras, i lagerbyggnader, på lastkajer etc. måste alla golv vara konstruerade och byggda så att de uppfyller de specifika krav som ställs för att golvet ska fungera optimalt för olika funktioner.

Det är alltid viktigt att säkerställa att golvsystemet klarar alla förekommande påfrestningar. Därför är det av största vikt att först noggrant sätta sig in i driftsvillkoren för varje område och därefter definiera egenskapskraven för golvet. Här ingår att säkerställa att golvet har den beständighet som krävs mot mekanisk belastning, nötning, kemikalier, termisk exponering samt att det är enkelt att rengöra och hålla fritt från damm etc.

NYBYGGNATIONER

Betongplattor som framställs med blandningar där tillsatser som Sikament® eller Sika® ViscoCrete® SCC-teknik ingår utgör ett bra underlag för golvet och gör det möjligt att åstadkomma exakta golvnivåer med erforderliga fall. Sikafloor® ”dryshake”-lösningar läggs som namnet antyder ut som torrpulver direkt på den nygjutna betongytan, där de maskinglättas och därefter hårdnar monolitiskt tillsammans med den underliggande betongen. På så sätt åstadkoms ett integrerat och extremt slitstarkt golv. Betonghärdningsmedel, plus ythärdare och fogmassor, gör Sikafloor®-sortimentet komplett. Dessutom kan Sika® EpoCem®-tekniken användas på relativt nygjuten eller befintlig fuktig betong, där den fungerar som en tillfällig fuktspärr och förkortar väntetiden för applicering av ångtäta golvsystem.

RENOVERING

Cementhaltiga självavjämnande Sikafloor®-pumpade golvbruk används för att ge en likformig och horisontal yta på vilken man sedan kan lägga golvytskikt. De ånggenomsläppliga och snabbtorkande golvbruken ger mycket ekonomiskt fördelaktiga lösningar. Sika® EpoCem®-tekniken används också ofta i renoveringsprojekt där de befintliga golven har ökande eller höga fukthalter men måste beläggas snabbt.

LAGER

Sikafloor®-lösningar ger ett golv i klara färger som kan läggas i många olika tjocklekar och ytstrukturer. Golven är fogfria, ickeporösa och dammfria, med god kemikaliebeständighet. Dessa egenskaper gör golvet hygieniskt och lätt att rengöra, vilket i kombination med dess hårda yta och slitstyrka gör det idealiskt för användning till torra processytor och lagerytor.

KYLLAGER

Sikafloor®-lösningar ger slitstarka golvytor i kyllager även under mycket besvärliga förhållanden med extrema mekaniska, kemiska och termiska påfrestningar.

 

...eller kontakta oss direkt.

Kenneth Lindberg

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

076-136 64 54
Skicka e-post

Niclas Uhrfeldt

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

076-139 49 54
Skicka e-post
Golv. Kontakt. Kaj.

Kaj Tuomela

Tekniker & Produktchef

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

070-228 95 32
Skicka e-post