SIKA® FLOORJOINT LÖSER DINA PROBLEM

Sika FloorJoint concrete prefabricated panel installed in car park floor joint

INNOVATIVA LJUDLÖSA VIBRATIONSFRIA FOGPANELER 

ljudet och skakningen fogarna i parkeringshus och lagerlokaler är välbekanta för de flesta. Det kan kännas obekvämt och irriterande för öronen och kroppen, men hittills har det inte funnits någon lämplig lösning. Till och med sjukhuspatienter måste stå ut med detta irritationsmoment.

Sika kan nu erbjuda den perfekta lösningen med plana och sågott som osynliga fogprofiler: Sika® FloorJoint PD för parkeringshus samt Sika® FloorJoint S och Sika® FloorJoint XS för industribyggnader. Profilerna monteras i samma nivå som golvet, det vill säga inga fler trösklar. En av fördelarna med detnya systemet är minskade skador på fordonen, vilket innebär att reservdelskostnaden för truckar också sänks avsevärt. Ett verkligt mervärde i alla avseenden.

LJUDET AV TYSTNAD

Golv. Problemlösare. Floorjoint.

ESTETISKT OCH TYST I PARKERINGSHUS MED SIKA® FLOORJOINT PD

BEHOV

Golvfogarna i parkeringsgarage är en stor utmaning i både nya byggnader och vid renoveringar av befintliga konstruktioner. Förutom vattentäthet spelar estetiken en allt viktigare roll i moderna byggnader. Traditionella lösningar med metall har tydliga gränser i de fall där en komplicerad fog finns, eller när det krävs ljudreducering. Det är här Sika® FloorJoint PD fogpaneler visar sin styrka. Kolfiberförstärkta prefabricerade polymerbetongpaneler passar perfekt och är praktiskt taget osynliga mot den intilliggande beläggningen.

FÖRDELAR

 • Varken ljud eller vibrationer när den trafikeras
 • Nästan osynlig, kan övermålas med Sikafloor® produkter
 • Helt korrosionsfri
 • Vattentät med separat tätskikt under panelen
 • Enkel att installera och enkel att reparera
 • Sänker reparationskostnader på golvfogar
 • Enkel lösning för övergången mellan horisontella och vertikala konstruktionselement


ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Lämplig att använda i nya konstruktioner och i renoveringar av parkeringshus.

APPLIKATION

Komplicerade gradienter klaras genom en enkel kapning av panelerna. De platta komponenterna ger ett minimalt skärdjup i betongunderlaget. Detta garanterar kort arbetstid. När det krävs vattentäthet läggs ett vattentätande membran (Sikadur-Combiflex® SG System) under profilen och det är perfekt kompatibelt med Sika® FloorJoint systemet. Resultatet är ett vattentätt och integrerat panelsystem som kan trafikeras ljudlöst.

 

Golv. Problemlösare. Floorjoint.

LÅG VIBRATION OCH LJUDLÖSA ÖVERFARTER MED SIKA® FLOORJOINT S

BEHOV

Golvfogar i industrier som är utrustade med konventionella stålprofiler utsätts för höga belastningar när de trafikeras avgaffeltruckar. Om profilerna inte är helt platta kan de orsakabuller, vibrationer och slag på hjullager. Detta kan leda till att gaffeltruckarna skadas och kan bidra till en hög nötningshastighet på reservdelar. Sika® FloorJoint S fogsystem är den perfekta lösningen. Den prefabricerade, kolfiberförstärkta polymerbetongpanelen kan också relativt enkelt eftermonteras. Resultatet blir en ljudlös och vibrationsfri yta lämplig för alla typer av gaffeltruckar.    

FÖRDELAR

 • Underhåll och reparationer kan göras över helgen
 • Inga vibrationer när den trafikeras
 • Reducering av slitage på reservdelar, t.ex. hjullager
 • Slipbar, därmed integrerad i golvet
 • Hög kemisk resistens
 • Enkel att installera och enkel att reparera
 • Sänker reparationskostnader på golvfogar
 • Enkel lösning för övergången mellan horisontella och vertikala konstruktionselement


ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Lämplig att använda vid nybyggnation och renovering i alla områden där det krävs en golvfog och där golvfogen ska trafikeras.

APPLIKATION

Sika® FloorJoint S är inte bara lämplig i nya byggnader utan också vid renovering av fogar där panelerna kan installeras enkelt och snabbt. Detta minimerar avbrott i den dagliga verksamheten och gör det därmed mer kostnadseffekivt. En slät yta uppnås genom slipning, vilket förhindrar stötar och buller. Kritiska golvfogar på lager, verkstäder, sjukhus och butiker försvinner snabbt och lätt.

 

...eller kontakta oss direkt.

Kenneth Lindberg

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

076-136 64 54
Skicka e-post

Niclas Uhrfeldt

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

076-139 49 54
Skicka e-post
Golv. Kontakt. Kaj.

Kaj Tuomela

Tekniker & Produktchef

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

070-228 95 32
Skicka e-post