LÖSNINGAR FÖR PRODUKTIONS- OCH PROCESSYTOR

Lösningar för produktions- och processytor

Den största utmaningen för golvsystem i tillverkningsanläggningar är vanligen produktionsytorna. Dessa golv behöver inte bara kunna motstå svåra påfrestningar, bland annat mekaniska, kemiska och termiska belastningar, utan måste också ha rätt halkskyddsegenskaper för att uppfylla hälso- och säkerhetskraven.

De Sikafloor®-system som används på produktionsytor är baserade framförallt på cement-, epoxi- och polyretanhartsteknik, som har utvecklats i våra laboratorier med stöd av över 50 års praktisk erfarenhet. Vid speciella krav kombineras olika binde- och fyllmedelssystem för att åstadkomma specifika egenskaper, t ex polyuretan och cement i Sikafloor® PurCem®-sortimentet för hög temperatur- och kemikaliebeständighet i våta miljöer.

 

TORRA OCH VÅTA OMRÅDEN

De flesta produktionsytor kan indelas i ”torra” och ”våta” processområden. Golvsystem i ”våta” processområden kräver vanligen en högre halkskyddsgrad och måste också vara lätta att rengöra men ändå beständiga mot exponering för vatten och olika kemikalier. I synnerhet när det gäller produktionsytorinom livsmedel- och dryckesindustri är rena golv självfallet mycket viktiga för att skapa den nödvändiga hygieniska arbetsmiljön. ”Torra” processområden kräver ofta en avvägning eller kompromiss mellan enkel rengöring och bra halkskydd för att uppfylla kraven på effektivitet och hygien, samt hälsa och säkerhet.

 

OMRÅDEN MED EXTREM EXPONERING
- KOMBINATIONER AV VÄTA, KEMIKALIER, TEMPERATUR OCH NÖTNING

Sika har ett komplett sortiment av golvlösningar för industrilokaler som måste vara hållbara under extrema exponerings- och driftförhållanden. Förutsättningarna kan variera från svåra kemiska angrepp med exponering för termisk chock inom livsmedelsindustrin till höga punktlaster och kraftig nötning inom bilindustrin. Sikafloor® PurCem®-sortimentet fungerar under de allra svåraste driftförhållandena och uppfyller alla dessa och många andra olika individuella exponeringskrav med en flexibel utformning. Det omfattar också en komplett serie av halkskyddsprofiler.

 

MINSTA MÖJLIGA STILLESTÅNDSTID FÖR PRODUKTIONEN

Varje dags, och till och med vare timmes, stillestånd för produktionen kan bli mycket dyrbart i både nybyggnads- och renoveringsprojekt. Det är alltid väsentligt att slutföra alla golvarbeten inom kortast möjliga tid, samtidigt som de golvarbeten inom kortast möjliga tid, samtidigt som de erforderliga egenskaperna och hållbarheten säkerställs. Genomatt använda de snabbhärdande Sikafloor® Pronto-systemen i golvunderhålls- och golvrenoveringsprojekt kan stilleståndstiden minimeras. Sikafloor®-systemen kan också utformas så att de klarar alla övriga krav och villkor, till exempel med olika halkmotstånd och med ytor som går lätt att rengöra.

För mer information om Sikafloor® Pronto-systemen, kontakta oss.

 

"Genom att använda de snabbhärdande Sikafloor® Pronto-systemen i golvunderhålls- och golvrenoveringsprojekt kan stilleståndstiden minimeras. " Claes Grönquist, Försäljningschef Sika Flooring

...eller kontakta oss direkt.

Kenneth Lindberg

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

076-136 64 54
Skicka e-post

Niclas Uhrfeldt

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

076-139 49 54
Skicka e-post
Golv. Kontakt. Kaj.

Kaj Tuomela

Tekniker & Produktchef

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

070-228 95 32
Skicka e-post