SIKAS LÖSNINGAR FÖR OLIKA RENRUMSMILJÖER

Golv. Renrum.

AVANCERADE LÖSNINGAR

Under senare år har sika utvecklat en ny generation avancerade lösningar för golv, väggar och fogar i renrumsmiljöer. Tillverkning under renrumsförhållanden blir allt vanligare och mer krävande, särskilt med avseende på voc- / amc-utsläpp (flyktiga organiska föreningar/luftburna molekylära föroreningar), partikelutsläpp och biologisk kontaminering.

Antalet produkter som måste framställas och behandlas under renrumsförhållanden ökar ständigt, alltifrån elektronik och fordonskomponenter till livsmedel, läkemedel och kosmetika. Inom många av dessa branscher är renrumstillverkning, plus en hög renhetsgrad för komponenterna, väsentliga faktorer för att den önskade produktkvaliteten ska uppnås.

Många sikafloor®-, sikagard®- och sikaflex®-system bygger på den allra senaste tekniken inom renrumslösningar och är särskilt utvecklade och certifierade för renrumsmiljöer inom allt från halvledar- och elektronikindustrin till biovetenskapliga anläggningar. Därför är vi din idealiska partner när du ska välja bästa möjliga lösning till just dina processer och renrumskrav, med produkter som är klassade som lämpliga för renrumsan­vändning enligt den unika  produktcertifieringen cleanroom suitable materials (csm).

CERTIFIERING

De flesta Sikafloor®-, Sikagard®- och Sikaflex®-systemen i har provats och certifierats för användning i renrumsmiljöer. Dessutom finns detaljerade provningsrapporter och intyg för varje certifierad produkt eller system med alla relevanta uppgifter om provningsparametrar och standarder.

Fråga din Sika-kontakt om du vill ha mer detaljerad information. Du kan också gå in i den offentliga databasen hos Fraunhofer IPA-institutet där alla provade och certifierade Sika-lösningar finns med: www.tested-device.com

Certifiering och registrering

CSM - CLEANROOM SUITABLE MATERIALS,

Lämpliga renrumsmaterial – Cleanroom Suitable Materials, CSM

CSM är en industriallians som tar fram test­metoder och bedömer produkters lämp­lighet för användning i renrum enligt iso 14644- och gmp-standarderna.

Fraunhofer_Logo

Fraunhofer IPA startade Industrialliansen CSM och organiserar dess viktigaste arbetsområden samt samordnar erforderlig forskning, bland annat registrering och analys av alla relevanta uppgifter.

Syftet med att bilda industrialliansen CSM var att skapa ett säkert vetenskaplig tunderlag för bedömning av olika materials lämplighet för renrum och för att fastställa kriterier för materialval till renrumstillämpningar. Sika har varit medlem av alliansen från början och spelar en aktiv roll vid utvecklingen avdessa standarder och bestämmelser.

CSM – CERTIFIERADE RENRUMSLÄMPLIGA MATERIAL FÖR SPECIFIKA BRANSCHER

BIOVETENSKAPSINDUSTRIN

I följande branscher är partikelutsläpp och biologisk beständighet särskilt betydelsefulla enligt den globala GMP-standarden.

 • Livsmedel
 • Bioteknik
 • Medicinteknik
 • Läkemedel


Krav

 1. Låga partikelutsläpp
 2. Biologisk beständighet
 3. Kemikaliebeständig*
 4. Elektrisk ledningsförmåga


Sikas lösningar:
På en enda etikett finns all nödvändig information för kunder och kravställare inom renrumsindustrin!

"* Den kemiska beständigheten är starkt beroende av processen och rengöringssystemet, och måste kontrolleras i varje enskilt fall. Se vidare Sikafloor® Chemical Resistance Chart, som finns att få hos Sika Sverige."

ELEKTRONIK OCH RELATERAD INDUSTRI

För följande branscher är partikel- och TVOC-utsläpp särskilt betydelsefulla enligt den globala ISO 14644-standarden.

 • Solpaneler
 • Optisk utrustningn
 • Hårddiskar
 • Mikrosystemn
 • Platta bildskärmar
 • Fordonsindustrin
 • Halvledare
 • Rymd- och flygindustri


Krav

 1. Låga partikelutsläpp
 2. Låga VOC-utsläpp
 3. Kemisk beständighet*
 4. Elektrisk ledningsförmåga

...eller kontakta oss direkt.

Kenneth Lindberg

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

076-136 64 54
Skicka e-post

Niclas Uhrfeldt

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

076-139 49 54
Skicka e-post
Golv. Kontakt. Kaj.

Kaj Tuomela

Tekniker & Produktchef

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

070-228 95 32
Skicka e-post