HÅLLBARA HÖGKVALITATIVA GOLVSYSTEM FÖR SJUKHUSMILJÖER

Golvsystem i sjukhusmiljö

När du utformar och bygger en sjukhusmiljö, vilka kriterier överväger du för att inte bara uppfylla byggkraven, utan dessutom minska byggnadens driftskostnader under många år? Det finns ingen tillverkare som bättre än Sika förstår vilka bygg- och underhållsbehov ägare och förvaltare av sjukhusmiljöer har.

Hos sika är vi måna om att hjälpa dig att skapa byggnader med en bekväm och hygienisk inomhusmiljö för både patienter och personal. denna miljö skyddas sedan av ett estetiskt tilltalande, vattentätt och säkert klimatskal som skapas med sikas lösningar som dessutom sänker kostnader genom att minska både energiförbrukningen och behovet av framtida yttre reparationer och underhåll.

KONTAKTA OSS

Golv. Kontakt. Kaj.

Kaj Tuomela

Tekniker & Produktchef

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

070-228 95 32
Skicka e-post
Golv. Kontakt. Lars.

Lars Wadenholt

Tekniska säljare

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

070-931 44 33
Skicka e-post