Sikagard® WallCoat

Wallcoat ytbeläggning tunnel

Sikagard® WallCoat är ett väggytskikt från Sika som förenar specifika tekniska egenskaper med dekorativ design. Om du behöver mer än bara en färg, ger vår produktserie Sikagard® WallCoat, unika fördelar för dig. Den ger slitstarka, kemikaliebeständiga och dekorativa väggfärger med mekanisk beständighet mot högt slitage. 

För att uppfylla en rad olika slitagekrav som ställs för industri-, butiks- och kontors­byggnader är det ofta nödvändigt att applicera en väggskyddsbeläggning. De specifika krav som ställs på väggbeläggningen kan självfallet variera beroende på bransch, funktion och de processer som utförs där.

I elektronik- och optikindustrin krävs exempelvis renrumsför­hållanden på väggytorna, med minsta möjliga voc-/amc- och partikelutsläpp, plus att det måste vara lätt att rengöra dem och säkerställa att området förblir dammfritt. För den här allt mer krävande marknaden finns Sikagard® Wallcoat N, en vattenbaserad epoxibeläggning som redan har alla nödvändiga certifieringar och godkännanden.

Sikagard® Wallcoat N är också en idealisk lösning för livsmed­els- och dryckesfabriker i de områden där livsmedel framställs. där används vanligen ett rengöringssystem med hög­tryckstvätt med starka rengöringsmedel. Sikagard® Wallcoat N kombinerar här i en enda produkt egenskaper som god kemika­liebeständighet, mekanisk hållfasthet och enkel rengöring.

Lösningar med Sikafloor® WallCoat är vanliga:

På renrumscertifierade ytor

I lokaler för livsmedels- och dryckesframställning

På sjukhus och i laboratorier

Som skydd av betongytorn I tunnlar

Som ytskikt inomhus i kontors-, institutions- och bostadsfastigheter

...eller kontakta oss direkt.

Kenneth Lindberg

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

076-136 64 54
Skicka e-post

Niclas Uhrfeldt

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

076-139 49 54
Skicka e-post
Golv. Kontakt. Kaj.

Kaj Tuomela

Tekniker & Produktchef

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

070-228 95 32
Skicka e-post