Sikagard® WallCoat

Wallcoat ytbeläggning tunnel

Sikagard® WallCoat är ett väggytskikt från Sika som förenar specifika tekniska egenskaper med dekorativ design. Om du behöver mer än bara en färg, ger vår produktserie Sikagard® WallCoat, unika fördelar för dig. Den ger slitstarka, kemikaliebeständiga och dekorativa väggfärger med mekanisk beständighet mot högt slitage. 

För att uppfylla en rad olika slitagekrav som ställs för industri-, butiks- och kontors­byggnader är det ofta nödvändigt att applicera en väggskyddsbeläggning. De specifika krav som ställs på väggbeläggningen kan självfallet variera beroende på bransch, funktion och de processer som utförs där.

I elektronik- och optikindustrin krävs exempelvis renrumsför­hållanden på väggytorna, med minsta möjliga voc-/amc- och partikelutsläpp, plus att det måste vara lätt att rengöra dem och säkerställa att området förblir dammfritt. För den här allt mer krävande marknaden finns Sikagard® Wallcoat N, en vattenbaserad epoxibeläggning som redan har alla nödvändiga certifieringar och godkännanden.

Sikagard® Wallcoat N är också en idealisk lösning för livsmed­els- och dryckesfabriker i de områden där livsmedel framställs. där används vanligen ett rengöringssystem med hög­tryckstvätt med starka rengöringsmedel. Sikagard® Wallcoat N kombinerar här i en enda produkt egenskaper som god kemika­liebeständighet, mekanisk hållfasthet och enkel rengöring.

Lösningar med Sikafloor® WallCoat är vanliga:

På renrumscertifierade ytor

I lokaler för livsmedels- och dryckesframställning

På sjukhus och i laboratorier

Som skydd av betongytorn I tunnlar

Som ytskikt inomhus i kontors-, institutions- och bostadsfastigheter

...eller kontakta oss direkt.

Kenneth Lindberg

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Niclas Uhrfeldt

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Golv. Kontakt. Kaj.

Kaj Tuomela

Tekniker & Produktchef

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA