Sikafloor® CureHard-24

1-komp. transparent ythärdare, dammskydd, och härdningsprodukt för betong

Sikafloor® CureHard-24 är en 1-komponents klar natriumsilikatbaserad vätska för att härda och förtäta ny eller härdad betong. Sikafloor® CureHard-24 reagerar för att binda den fria cementen i betongunderlaget för att förbättra den mekaniska prestandan.

  • Färdig att användas
  • Lätt att applicera
  • Förbättrad nötningsbeständighet jämfört med obehandlad betong
  • Minskad dammning av betonggolv
  • Förbättrar rengöringsbarheten
  • Icke-gulning
  • Bra penetration
  • Färglös
  • Svag lukt