Sikafloor®-220 W Conductive

Elektrostatisk ledande epoxiprimer

Sikafloor®-220 W Conductive är en 2-komponents, vattendispergerat epoxiharts med hög elektrostatisk ledningsförmåga. Det är en del av utvalda Sikafloor® ECF- och ECD-golvsystem.

  • Elektrostatiskt ledande
  • Lätt att applicera