Sikafloor®-3240

2-KOMPONENT POLYURETAN, SEG-ELASTISK, LÅG VOC, SJÄLVUTJÄMNANDE GOLVMASSA

Sikafloor®-3240 är en 2-komponents, lösningsmedelsfri, infärgad, självutjämnande polyuretanmassa med seg-elastiska egenskaper. Sikafloor®-3240 har Sikas innovativa i-Cure teknologi som förbättrar golvets färdiga yta och reducerar flyktiga organiska ämnen vid golvinstallation.

  • Flexibel och seg-elastisk
  • Spricköverbryggande
  • Applicerbar på asfaltsytor (mastic asfalt)
  • God kemisk och mekanisk motståndskraft
  • Lösningsmedelsfri och låga VOC-emissioner
  • Möjlig att halkskydda
  • Enkel att applicera
  • Enkel att rengöra
  • Kostnadseffektiv
  • Inte känslig för fukt