Sikafloor®-376

Polyuretan spricköverbryggande självavjämnande golvmassa

Sikafloor®-376 är 2 komponent polyuretanmassa, färgad, spricköverbryggande, låg viskös med låg fuktkänslighet. Ger en hård yta som är fogfri med lite underhåll, slät yta med en matt eller halksäker yta, sandad med lämplig kornstorlek. Olika skikttjocklekar kan apliceras från 2,0–5,0 mm. För medium till hårt slitage. Kan användas inomhus och utomhus.

  • Hög nötningsmotstånd  (-20 °C)
  • Bra mekanisk beständighet
  • Vattentät
  • Lågt underhåll
  • Halkfri yta för att passa kundens krav
  • Kan täckas med olika typer av toppförsegling
  • Enkel applikation
  • Låga utsläpp