Effektiv återfyllnad av gruvschakt

Sika erbjuder ett brett utbud av tillsatser för återfyllning, som kan doseras direkt i betongblandningen. Våra tillsatser bygger på den beprövade Sika PCE tekniken och har en stor effekt på reologiska egenskaperna hos betongen. Blandningarna fungerar som en vattenreducerare och ger därigenom möjligheten att avsevärt minska cementförbrukningen.

 

Anpassade lösningar

Varje gruvåterfyllnad är annorlunda när det gäller dess sammansättning, den kemiska kompositionen och de bindemedelstyper som används. Sika har erfarenhet av att analysera olika förutsättningar för att hitta de tillsatser som passar din gruva bäst. I och med vår stora erfarenhet kan vi leverera snabba och pålitliga lösningar.

Sika tillämpar liknande principer för gruv återfyllnadsanläggningar som vi använder i pastafyllanläggningar över hela världen. Med hjälp av vår kemiska verktygslåda som har vuxit under de senaste decennierna kan vi hjälpa dig att uppnå:

Minskad cementförbrukning

Förbättrad tryckhållfasthet

Minskat läckage

Lägre pumptryck

Minskat slitage på maskiner och utrustning

Förkortad återfyllnadstid

gruva backfill återfyllnad
Våra produkter för gruvåterfyllnad
Kontakta Magnus och Robert och prata gruvdrift

Magnus Wästeräng

Teknisk säljare

Robert Aunes

Head Mining Solutions North Europe