Sika® Retarder P-42

Fördröjer betongens tillstyvnande och tidpunkten när hållfasthetstillväxten börjar utan att påverka hastigheten för hållfasthetstillväxten, när den väl kommit igång. Sika Retarder P-42 är CE- märkt i enlighet med: EN 934-2. CE-certifikat nr: 2719-CPR-704. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

  • Fördröjer betongens tillstyvnande och tidpunkten när hållfasthetstillväxten börjar
  • Möjliggör även tidskrävande transporter och arbete med färsk betong i varm väderlek.