Sika® CarboDur® BC

Kolfiberstav med ett runt tvärsnitt för konstruktiv förstärkning som en del av ett SikaCarboDur®-system

Sika® CarboDur® BC stavar utgörs av kolfiberstavar (CFRP) med ett runt tvärsnitt för förstärkning av konstruktioner av betong, trä, murverk, stål och fiberförstärkta polymerstrukturer.
Sika® CarboDur® BC stavar limmas i spårad betong som ytnära förstärkning med hjälp av Sika AnchorFix®-3+, Sikadur®-330 eller Sikadur®-30 lim för normala appliceringstemperaturer, eller Sikadur®-30 LP lim för högre temperaturer under appliceringen.
Sikadur®-300 lim används för horisontella ytor.
Se relevant produktdatablad för mer detaljerad information om vart och ett av dessa lim.

  • Rostar inte
  • Mycket hög hållfasthet
  • Osynlig när den väl är installerad, inga skarvar behövs
  • Mycket hög beständighet och motståndskraft mot utmattning
  • Lätt att transportera
  • Låg vikt, mycket enkelt att installera
  • Släta kanter utan några utstickande fibrer som ett resultat av tillverkning genom profildragning
  • Kan acceptera trafik under applicering (stavar är ej exponerade)
  • Minimal förbehandling av banden, kan appliceras i flera skikt
  • Testad och godkänd i många länder i världen