SikaWrap®-300 C

Enkelriktat vävd kolfiberväv avsedd för konstruktiva förstärkningstillämpningar som en del
av Sikas® förstärkningssystem

SikaWrap®-300 C är en enkelriktat vävd kolfiberväv med hög hållfasthet, avsedd för installation genom torr- eller våtapplicering.

  • Multifunktionell väv för användning i många olika förstärkningstillämpningar
  • Flexibel och lämplig för olika ytskikt och former (balkar, pelare, skorstenar, staplar, väggar, undersidor, silor etc.)
  • Låg densitet för minimal ytterligare vikt
  • Extremt kostnadseffektiv i jämförelse med traditionella förstärkningstekniker