SikaBond®-525

Vattenburet sättlim. Förvaras frostfritt. Tål temporärt -15°C.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

  • Det har mycket god vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial såsom betong, trä, tegel, sten, klinker, aluminium och målade ytor.
  • SikaBond® -525 missfärgar inte omgivande material och är genomtorr efter ca 1 dygn vid +20ºC.
  • Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.