Sikaflex®-121 Roof Tiles

Lim för takpannor

Sikaflex®-121 Roof Tiles är ett 1-komp elastiskt lim för limning, fogning och reparation av takpannor.

  • God vidhäftning mot sugande och icke sugande underlag
  • Goda mekaniska egenskaper
  • Lättarbetad
  • Mycket låga emissioner  - EC 1PLUS   
  • Lösningsmedelsfri (enl. TRGS 610)
  • Övermålningsbar (gör förtest)
  • Lim/fogmassa med CE märkning