SikaBond®-525

Vattenburet sättlim. Förvaras frostfritt. Tål temporärt -15°C.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.