SikaSeal®-623 Fire+

BRANDHÄMMANDE OCH SVÄLLANDE MASSA 

SikaSeal®-623 Fire+ Fire är en brandhämmande, svällande grafitbaserad tätmassa för brandgenomföringar inomhus. SikaSeal®-623 Fire+ Fire expanderar kraftigt och ger en brandtät fog kring brännbara rör, kablar genom golv eller vägg. SikaSeal®-623 Fire+ expanderar 25 ggr sin volym vid brand.

  • Upp till 4 timmars brandmotstånd
  • Mycket svällande - expanderar 25 ggr sin volym 
  • 1-komp. klar att använd, lätt att applicera 
  • Ljuddämpande egenskaper
  • Testad i ett stort antal golv och väggkonstruktioner