SikaSeal®-627 Fire Collar+

BRANDHÄMMANDE RÖRMANSCHETT

SikaSeal®-627 Fire Collar+är en rörmanschett bestående av ett metallhölje med högexpanderande grafit, för brandgenomföringar av brännbara rör i golv och vägg.

  • Upp till 4 timmars brandskydd
  • Högexpansiv - 17 gånger sitt ursprung
  • Kan användas till ett stort antal rördimensioner
  • Testad i ett stort antal vägg och golvkonstruktioner