SikaSeal®-629 Fire Wrap+

Rörstrypare på rulle

SikaSeal®-629 Fire Wrap+ är en rörstrypare på rulle för upprätthållande av brandklass vid genomföringar i vägg eller golv. Den är klar att användas och skall kapas till i rätt längd för att passa till varierande rördiameter. SikaSeal®-629 Fire Wrap+ skapar tätning genom att svälla och därmed täta brännbara rör.
Expanderar upp till 28 gånger.

  • Upp till 4 timmars brandmotstånd
  • Mycket svällande, upp till 28 ggr sin volym
  • Dolda installationer i golv och vägg
  • Klarar många olika rördimensioner.
  • Testad i ett stort antal vägg och golvtyper.