Sika MonoTop®-110 QuickFix

Snabbhärdande bruk

Sika MonoTop®-110 QuickFix är ett enkomponent bruk som är färdigt att använda efter blandning med vatten. Bruket är uppbyggt av specialcement och utvald ballast och ger mycket snabb hållfasthetstillväxt.

  • Härdnar på några minuter
  • Praktisk förpackning, lämplig för mindre arbeten
  • Härdar snabbt även i fuktiga miljöer
  • Kan övermålas efter härdning
  • Bra vidhäftning mot metall