Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair

Reparationsbruk

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair är ett tixotropt enkomponents bruk för betongreparationer som är färdigt att använda efter blandning med vatten. Bruket är uppbyggt av specialcement, utvald ballast, syntetiska mikrofibrer och tillsatsmedel.

  • Lätt att applicera, även i takhöjd.
  • Bra vidhäftning mot de flesta förekommande byggmaterial som betong, sten, klinker, stål.
  • Lätt att blanda.
  • Goda mekaniska egenskaper.