SikaCeram®-204 Medium

Cementbaserad standardfästmassa för keramiska plattor.

SikaCeram®-204 Medium är en cementbaserad, förbättrad fästmassa för keramiska plattor. Kan användas i skikttjocklek upp till 10 mm och kan användas på golv- och väggar både inom- och utomhus.

  • Ingen vertikal glidning
  • Förlängd öppentid
  • Frostbeständig
  • Dammreducerad
SikaCeram®-204 Medium SikaCeram®-204 Medium

Åtgångsberäknare

Med denna kan du snabbt och enkelt bräkna hur mycket fästmassa och fogbruk som går åt till ditt projekt.

åtgångsberäknare fästmassa