SikaCeram®-355 StarPaste

Färdigblandad fästmassa för montering av keramiska plattor på väggar inomhus. 

SikaCeram®-355 StarPaste är ett färdigblandat kakelfix för montering av keramiska plattor på väggar inomhus. Fungerar även i våtrum, dock krav på att antingen underlag eller platta är absorberande. Skikttjocklek ≤ 5,0 mm.  

  • Färdigblandad och klar för att användas
  • Ingen vertikal glidning
  • Mycket god vidhäftning
  • Förlängd öppentid
  • Inomhusbruk
  • Ingen primer behövs
SikaCeram®-355 StarPaste

Åtgångsberäknare

Med denna kan du snabbt och enkelt bräkna hur mycket fästmassa och fogbruk som går åt till ditt projekt.

åtgångsberäknare fästmassa