Sikafloor®-150

2-KOMPONENT EPOXIBASERAD PRIMER, AVJÄMNINGSMASSA OCH LAGNINGSBRUK

Sikafloor®-150 är en 2-komponent, lågviskös, universal epoxibaserad produkt. Används som en epoxiprimer, avjämningsmassa eller lagningsbruk.

  • Lågviskös
  • Lättapplicerad
  • Lågviskös
  • Penetrerar underlaget väl
  • God vidhäftning
  • Korta väntetider