Sikafloor®-450 Thermo Level

Cementbaserad, dammreducerad avjämningsmassa 3-40 mm. Inom och utomhus.

Rekommenderas speciellt för tjockare skikt, fallbyggnad och ingjutning av värmekabel. Speciellt utvecklad för avjämning av golvvärmeslingor. Lämplig även utomhus under keramiska plattor på balkonger, terrasser mm. Utomhus skall alltid tätskikt installeras för att skydda avjämningsmassan. 

  • Dammreducerad
  • Självutjämnande
  • Hög tryckhållfasthet
  • Snabbtorkande
 
Sikafloor®-450 Thermo Level Sikafloor®-450 Thermo Level