Sikalastic®-618

En-komponents, flytapplicerat polyuretan tätskikt

Sikalastic®-618 är ett en-komponents, kallapplicerat, fukt-utlöst polyuretan tätskikt. Genom härdning formas ett hållbart tätskikt för exponerade takytor och i konstruktioner helt utan skarvar.

  • Enkomponent - ingen blandning, enkelt och färdigt att använda
  • Kallapplicerat - kräver ingen värme eller öppen låga
  • Inga skarvar
  • Kompatibel med Sika® Reemat Premium - enkel detaljutformning
  • Enkelt att applicera ett nytt skikt om så behövs - ingen stripning krävs
  • Ekonomiskt - möjliggör en kostnadseffektiv livscykelförlängning av otäta tak
  • Vattenånggenomsläpligt - tillåter underlaget att andas
  • Elastiskt - behåller flexibilitet även vid låga temperaturer
  • God vidhäftning till de flesta underlag - se tabell
  • Snabb härdning - tar ingen skada från regn nästan omedelbart efter applicering