Sarnafil® TG 66-15

Takduk för övertäckning (inbyggda tätskikt)

Sarnafil® TG 66-15 (tjocklek 1,5 mm) är ett syntetiskt tätskikt i flera skikt, baserat på högkvalitativa flexibla polyolefiner (FPO), med inlägg av glasfiber enligt EN 13956. Sarnafil® TG 66-15 är ett UV-beständigt tätskikt som varmluftsvetsas och som är utformat för användning i alla världens klimatförhållanden.

▪ Beprövat under flera årtionden
▪ Beständigt mot mikroorganismer
▪ Rotinträngningsmotstånd testat enligt FLL-test
▪ Hög dimensionsstabilitet pga glasfiberinlägg
▪ Kompatibelt med bitumen
▪ Beständigt mot permanent UV-strålning
▪ Beständigt mot belastning och hagel
▪ Beständigt mot vanlig miljöpåverkan
▪ Beständigt mot mekanisk påverkan
▪ Varmluftsvetsning utan användning av öppen låga
▪ Återvinningsbart