SikaBit® PRO E50 -20 Sand P25

SBS-modifierad tätskiktsmatta (bitumenmembran) för övertäckning (inbyggda tätskikt)

SikaBit® PRO E50-20 Sand P25 är en SBS-modifierad tätskiktsmatta (bitumenmembran) uppbyggd kring en kraftig och dimensionsstabil stomme av polyester. Undersidan har en polyetylen film för att underlätta svetsning. Ovansidan är belagd med sand. Tjocklek ~5,0 mm.

  • Vattentät
  • Flexibel vid låga temperaturer ända ned till -20 °C
  • Mycket bra mekaniska egenskaper (drag, rivning, skjuvning)
  • Tålighet mot mekanisk påverkan