Sikaplan® TM-15

Takduk för övertäckning och mekanisk infästning (inbyggda tätskikt)

Sikaplan® TM-15 (tjocklek 1,5 mm) är en polyesterförstärkt, syntetisk takduk i flera skikt baserad på högkvalitativa flexibla polyolefiner (FPO) som innehåller UV-stabiliserare och brandhämmande medel enligt EN 13956. Sikaplan® TM-15 är en takduk som varmluftsvetsas och som är utformad för direkt exponering och för användning i alla världens klimatförhållanden.

  • Beständig mot permanent UV-strålning.
  • Beständig mot permanent vindpåverkan.
  • Beständig mot vanlig miljöpåverkan.
  • Beständig mot mikroorganismer.
  • Kompatibelt med gammalt bitumen.
  • Varmluftsvetsning utan användning av öppen låga.
  • Återvinningsbar.