Sikaplan® U-15

TAKDUK FÖR ÖVERTÄCKNING (INBYGGDA TÄTSKIKT)

Sikaplan® U-15 (tjocklek 1,5 mm) är ett syntetiskt tätskikt för tak i flera skikt, baserat på högkvalitativ polyvinylklorid (PVC) med polyesterförstärkning och inlägg av glasfiber enligt EN 13956. Takduken svetsas med varmluft och är framtagen för direkt exponering och utformat för användning i alla världens klimatförhållanden.

 • Beständigt mot permanent UV-strålning
 • Hög dimensionsstabilitet pga glasfiberinlägg
 • Beständigt mot permanent vindpåverkan
 • Hög vattenånggenomsläpplighet
 • Beständigt mot vanlig miljöpåverkan
 • Beständigt mot mekanisk påverkan
 • Beständigt mot mikroorganismer
 • Beständigt mot rotgenomträngning
 • Varmluftsvetsning utan användning av öppen låga
 • Speciellt utformad för appliceringar under marknivå inklusive omvända tak, planteringar, fundament, balkonger, terrasser, stenbelagda ytor
 • Återvinningsbar