Sika® Filler-101

Vattenburet fint lättspackel av allroundtyp.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.