Sika® Filler-103

Lättspackel medium för handspackling

Sika Filler-103 är ett vattenburet mediumgrovt lättspackel av allroundtyp.

God fyllningskapacitet och minimal krympning Lång hållbarhet Kan appliceras i skikttjocklekar från 0 - 4 mm per lager God vidhäftning på betong och gips