Sika® Filler-103

Lättspackel medium för handspackling

Sika® Filler-103 Medium är ett vattenburet mediumgrovt lättspackel av allroundtyp.

  • God fyllningskapacitet och minimal krympning
  • Lång hållbarhet
  • Kan appliceras i skikttjocklekar från 0 - 4 mm / lager
  • God vidhäftning på betong och gips