auktoriserat golvföretag

Sika Sverige AB med varumärkena Casco och SCHÖNOX är sedan den 23:e mars 2021 ett Auktoriserat Golvföretag enligt GBR, Golvbranschen och därmed stärks värdekedjan mellan leverantör och entreprenör.

artikeln på GBR:s hemsida kan du läsa mer om hur Sika stärker värdekedjan genom att alltid ta fram nya och innovativa lösningar som är bra både ur kund- och hållbarhetsperspektiv. När Sika Sverige nu är auktoriserat stärks värdekedjan mellan leverantör och entreprenör.

Sika auktoriserat golvföretag

 

 

Ett auktoriserat golvföretag måste bl.a.

Vara anslutet till Golvbranschen, GBR

Uppfylla kraven i förordningen om systematiskt arbetsmiljöarbete

Ha en företagsspecifik antikorruptionspolicy

Nyttja eBVD eller motsvarande innehållsdeklaration

Granskas av oberoende, extern revisor

Uppfylla kemikalielagstiftningen REACH, vilket exempelvis visas genom BASTA-registreringen av produkter.

"Vi jobbar uteslutande med golventreprenörer som är auktoriserade och märker att det är ett bra sätt att minska reklamationsrisken. Nu ställer vi auktorisationens krav också på oss själva. Sammantaget leder det till ett väl utfört jobb med schyssta material." Lars Holm, affärsområdeschef Sika Sverige.

Våra produkters innehåll och miljöpåverkan

Som ett led i att hjälpa och underlätta för våra entreprenörer har vi sedan ett par år tillbaka lanserat Sikas MiljöApp där alla våra miljöbedömda produkter finns med.

Här ser du hur produkterna bedöms i de olika miljöbedömningssystemen vilket underlättar vid projekt där det finns förutbestämda miljökrav.

Sika miljöapp