Sika har förvärvat MBCC Group, en ledande global leverantör av byggkemikalier och lösningar. Med fokus på innovation och hållbarhet har MBCC Group varit i framkant för att driva positiv förändring inom byggbranschen. Genom att gå samman har Sika och MBCC Group skapat en personalstyrka på 33 000 experter och uppnår en omsättning på mer än 12 miljarder CHF.

För att avsluta transaktionen och för att följa de krav som ställts för genomförandet, sålde Sika MBCC Groups affärsområdet som innefattar kemiska tillsatsmedel i Storbritannien, USA, Kanada, Europa, Australien och Nya Zeeland till det internationella private equity-företaget Cinven.

Sika förvärvade all kvarvarande verksamhet i MBCC Group och därmed utökar Sika sin portfölj av produkter och lösningar för byggindustrin. Utbudet utökas med innovativa, hållbara och digitala lösningar för olika sektorer så som byggnader, infrastruktur, underjordisk konstruktion, nybyggnation samt för renovering. Huvudkontoret för koncernen finns i Mannheim, Tyskland.

MBCCs starka varumärken Master Builders Solutions, PCI, Thermotek, Wolman, Fire Protectors, Colorbiotics, Watson Bowman Acme, TPH och Nautec är väl etablerade på marknaden. Tillsammans med Sika kommer våra innovationer att fortsätta att arbeta med hållbarhetsutmaningar i branschen. 

Här kan du läsa om och komma i kontakt med Master Builders Solutions lösningar i Sverige.

Sika och MBCC: Mästare i hållbarhet och innovationer

Tillsammans erbjuder Sika och MBCC stort kundvärde. Som kraftfulla innovatörer inom byggkemiindustrin kompletterar vi varandra varje dag. Vår ambition är att vara hållbarhets- och innovationsförkämpar och definiera framtidens städer genom att tillämpa vår ledande teknik. Tillsammans erbjuder vi starka och breda lösningar, som kombinerar det bästa av båda företagen och uppfyller praktiskt taget alla kundbehov.  

Vi kommer att vara närmare våra kunder än någonsin tidigare. Nya distributionskanaler möjliggör en större räckvidd. Dessutom kommer kunderna att få tillgång till vårt stora nätverk utspritt på över 400 platser. Det betyder: Korta avstånd till våra kunder och oöverträffad leveranssäkerhet. Och – inte minst – detta kommer att leda till ett lägre CO2-avtryck.

Vi har i hög grad kompletterande produkter och teknologier. Till exempel inom vindkraftsindustrin erbjuder vårt kombinerade erbjudande att allt är samlat på ett ställe, enkelt för våra kunder. Sika Power, till exempel, är ett sortiment av epoxibaserade lim för att producera extra långa vindkraftverksrotorblad. MBCCs unika bruk för vindkraftverk används i samma segment som vår familj av höghållfasta, extremt hållbara och utmattningsbeständiga bruker som specifikt uppfyller kraven för installationer och renoveringar av vindkraftverk på land och till havs.

Mer än
12 Md CHF
nettoomsättning
Över
33 000
anställda globalt
Finns på över
400
platser

Våra starka varumärken

Tillsammans erbjuder vi en starkare och bredare portfölj.

Med vårt utbud av ledande varumärken erbjuder vi globalt en mängd olika avancerade
kemiska lösningar för byggbranschen. Se respektive webbplats för mer information.

Master Builders Solutions logo

Master Builders Solutions*

Vårt varumärke Master Builders Solutions står för vår expertis inom nybyggnation, underhåll, reparation och renovering av konstruktioner. Portföljen omfattar tätskiktslösningar, betongreparations- och skyddslösningar, specialbruk och golvlösningar.
 


*Varumärket ”Master Builders Solutions” används under licens från Construction Research & Technology GmbH, Tyskland

PCI logo

PCI

PCI är en ledande tillverkare av plattsättningsprodukter och har levererat förstklassig kvalitet i mer än 70 år i Europa. PCI erbjuder lösningar för läggning av plattor och stensättningar. PCI har också produkter och produktsystem för betongreparation, vattentätning och golv.

Thermotek logo

Thermotek

Med mer än 20 år inom takindustrin har Thermotek blivit det ledande företaget för takbeläggningssystem i Latinamerika.

Colorbiotics logo

Colorbiotics

Colorbiotics erbjuder ett komplett utbud av högkvalitativa färgmedel och pålitlig utrustning som ditt företag förlitar sig på för att göra den bästa mulch-produkten för dina kunder.

Watson Bowman Acme logo

Watson Bowman Acme

Watson Bowman Acme erbjuder skräddarsydda lösningar, teknisk expertis och kundsupport för alla dina  expansionsfogar.

Wolman logo

Wolman

Wolman utvecklar, producerar och distribuerar träskyddsmedel av högsta kvalitet.
 

TPH Bausysteme logo

TPH Bausysteme

Förutom sitt stora utbud av produkter specialiserar sig TPH Bausysteme på att skapa individuella lösningar för tätnings- och ombyggnadsutmaningar inom konstruktions- och grundläggningsteknik samt tunneldrivning och anläggningsarbeten.

Fire Protectors logo

Fire Protectors

Fire Protectors är en av de mest erfarna tillverkarna av brandskyddsmaterial och brandskyddssystem i världen, och erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för ett brett utbud av passiva brandskyddsapplikationer.

Nautec logo

Nautec

Nautec är engagerat i utveckling, produktion och tillämpning av högpresterande betong (UHPC) och injekteringsmaterial för hamnar, offshoreindustrin, anläggningsindustrin och borrhålsmarknaden.

Positiv förändring i byggverksamheten: Resultat inom MBCC Group

Under de senaste åren har MBCC Group gjort betydande framsteg för att uppnå sitt uppdrag att skapa en mer hållbar och motståndskraftig  byggmiljö. Här är några av våra prestationer:

Undertecknande av United Nations Global Compact (UN GC)

MBCC har undertecknat FN:s Global Compact (UN GC) och förbinder sig till de 10 principerna, inklusive principerna om mänskliga rättigheter, miljöskydd, arbetsvillkor och att sätta stopp för korruption. Koncernen bidrar också till sex av Sustainable Development Goals (SDG).

Hållbarhetsstrategi 2025

Hållbarhetsstrategin 2025 är uppbyggd kring fyra pelare – hållbara produkter, klimat och miljö, anställda, affärsintegritet – och beskriver vårt engagemang för att minska miljöpåverkan och social påverkan samtidigt som vi främjar hållbara metoder i hela byggbranschen.

Denna strategi är förenlig med nuvarande Sikas hållbarhetsstrategi 2023, och den kommer att anpassas till Sikas Way to Net Zero, som arbetar för att nå nettonoll koldioxidutsläpp i alla våra verksamheter och värdekedja till 2050.

Genom att implementera hållbara metoder tillsammans kan vi göra ett meningsfullt bidrag till att minska koldioxidutsläppen inom byggsektorn och bana väg mot en mer hållbar framtid.

Investeringar i forskning och utveckling

Vi har fortsatt att investera i forskning och utveckling, med fokus på att utveckla nya produkter och lösningar som är mer hållbara, eftersom de hjälper till att bevara resurser (t.ex. återvunnet material), förbättra hållbarheten och möjliggöra reparationsbarhet och sund konstruktion.

Företaget har också ökat sin satsning på digitalisering och automatisering, vilket gör det möjligt att förbättra effektiviteten och minska avfallet i hela sin verksamhet.

Erkännande för hållbarhetsarbetet

År 2023 erkändes MBCC Group som ett ESG Industry Top Rated Company av Morningstar Sustainalytics, en global ledare inom att tillhandahålla högkvalitativa, analytiska miljö-, sociala och styrningsbetyg (ESG).

EcoVadis, en organisation som övervakar hållbarhet i globala försörjningskedjor, tilldelade MBCC ett Silvermärke för sin första ESG-bedömning någonsin, vilket placerar oss bland de 25 % bästa företagen i vår branschgrupp.

Som dessa prestationer visar: Genom innovation, investeringar i forskning och utveckling, och ett fokus på hållbarhet, MBCC Group, som en del av Sika, ligger i framkant av att driva positiv förändring i byggbranschen.

MBCCs teknologiska höjdpunkter inom byggkemikalier

MBCC Group har aktivt tagit till sig teknik för att förbättra sin verksamhet, sina produkter och sina tjänster. Några av de mest relevanta tekniska  höjdpunkterna inkluderar:
 

Xolutec MasterSeal P 770
Xolutec™: Hållbarhet genom design 

Xolutec™ är resultatet av vårt utvecklingsarbete för att främja kompletterande kemiprodukter. Tekniken har utvecklats av våra experter runt om i världen för att lösa problemen med armerade betongkonstruktioner i aggresiva miljöer. 

Xolutec™ skapar en ny dimension av hållbarhet och är resistent mot svavelsyra. Det tvåkomponents spricköverbryggande membranet som bygger på Xolutec™-teknik ger till exempel en vattentätning för inflödes- och utflödesområden i vattenreningsanläggningar, avloppsledningar, biogasanläggningar och  reservoarer.

Beläggningen kan användas på en rad olika ytor, både torra och våta. På horisontella och vertikala ytor, på armerad betong, mot kemisk frätning, korrosion och karbonatisering. Långa underhållscykler och lägre livscykelkostnader minskar avsevärt den totala ägandekostnaden.

Xolutecs mångsidighet och förmåga att skapa ett brett utbud av lösningar för specifika krav skapar en ny dimension inom materialteknik för byggbranschen 

MasterEmaco OneMix™: Betongreparation med inbyggd användarvänlighet

MasterEmaco OneMix™ är ett revolutionerande, anpassningsbart och hållbart betongreparationssystem som är utformat för att öka mångsidigheten, effektiviteten och användarvänligheten.

MasterEmaco OneMix™ är branschens första i sitt slag att använda en universell portfölj av basmaterial och Enhanced Power Paks™ för att skapa betongreparationsmaterial för flera projekttyper.

Att tänka utanför boxen var nyckeln till att utveckla en ny hållbar, modulär lösning. Med den här basprodukten kan vi nu skicka OneMix™ från olika anläggningar, om det behövs, utan att kompromissa med den överlägsna produktprestandan.

OneMix™-systemet har också haft en betydande inverkan på hållbarhet och CO2-minskning genom att minska transport- och avfallsmaterial.

The World’s First Flexible Tile Adhesive
PCI Nanorapid: Världens första flexibla fästmassa med CSA-teknik

Med PCI Nanorapid presenterar vi världens första fästmassa på marknaden som produceras med hjälp av den nya kalciumsulfoaluminatteknologin (CSA). Tack vare den patentskyddade tekniken erbjuder PCI Nanorapid hantverkare på  byggarbetsplatsen helt nya möjligheter: Långa bearbetnings- och öppettider men samtidigt snabb härdningstid. Byggprojekt kan därmed planeras lättare, arbetet effektivare och användarvänligheten ökas. 

Dessutom gör PCI Nanorapid ett stort bidrag till bättre arbetsmiljö. De snabbhärdande fästmassorna, med mycket låga emissioner (enligt GEV-EMICODE EC 1 PLUS), är dammreducerade, dvs praktiskt taget inget damm genereras under öppning och blandning. Tack vare CSA-tekniken förbrukas betydligt mindre energi i tillverkningsprocessen än med konventionella produkter som använder Portlandcement. CO 2-fotavtrycket minskar därmed avsevärt.

 

Sika Chile – Team Operations

Karriärmöjligheter

I dagens värld handlar allt om öppenhet, samarbete och interaktion. Nätverk banar väg för innovativa idéer, nya marknader och en ny förståelse för samarbete. Specialister kommer inte att vara de enda producenterna av nya idéer i framtiden. Framgång och en tillfredsställande arbetskultur uppstår ur ett livligt utbyte mellan människor på alla nivåer i organisationen. Vi värdesätter samhörighet och inkludering av expertis inom alla discipliner. Våra medarbetare är vår viktigaste framgångsfaktor.