2017
Stockholm

Beställare / bakgrund

I centrala Stockholm, i ett sekelskifthus, bedrivs denna bilverkstad. Betongen i det gamla huset började bli dålig och behövde repareras. Sika var tidigt inne I projektet som rådgivande partner och lyckades hitta ett golv som uppfyllde beställarens krav. Ta del av projektets omfattning och vilken lösning som vi kunde erbjuda beställaren en bit ner på sidan.

Projektbeskrivning

I centrala Stockholm, i ett sekelskifthus, bedrivs denna bilverkstad. Betongen i det gamla huset började bli dålig och behövde repareras. Hela bjälklaget har vattenbilats och fått en ny konstruktionsbetong. För att slippa dyra kostnader i framtiden så söktes ett tätskikt som skulle klara den tuffa miljö som ställs i en bilverkstad. Bjälklaget är på totalt 600 m² där ett nytt golv behövdes. 

 

Projektkrav

Ett verkstadsgolv måste tåla en mängd olika kemikalier samt hårda stötar från verktyg och andra delar som kan tappas i golvet. Golvet måste också vara halksäkert men samtidigt lättstadat. Och eftersom det är ett garage under verkstaden måste golvbeläggningen även hålla tätt för att skydda underliggande konstruktion.

 

Sikas konstruktionslösning

Sika var tidigt inne I projektet som rådgivande partner och lyckades hitta ett golv som uppfyllde beställarens krav. Sikafloor®-PurCem® är en relativt ny teknologi som är en hybrid mellan Polyuretan och cement. Beläggningen är särskilt bra mot hårda mekaniska stötar och kemikalie-beständigt samt tål höga temperaturer mycket bättre än ett traditionellt massagolv.

 

Bilverkstad Stockholm - Fakta

  • Total yta: 600 m2

 

Projektdeltagare

Konstruktör       
Stockholm Betongkonsult 

Entreprenör   
Fasadresurs

Golvinstallatör
Heimdall Industrigolv AB