2020
Bålsta

Beställare / bakgrund

Axfoodkoncernen bygger högautomatiserat logistikcenter och väljer takdukslösning från Sika Sverige AB.

Sika Sverige AB är med som takduksleverantör till Axfoodkoncernens nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta som nu börjar ta form. Stommen är på plats och takentreprenören har påbörjat sitt arbete. Gällande byggnadens storlek så kan man säga att den är stor, eller enorm. Den totala ytan uppgår till 14 stycken fotbollsplaner, eller fyra Globen.

Logicenters - NREP som är beställare av detta projekt, är den ledande utvecklaren av moderna logistikfastigheter i Norden med närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland och nästan 1.5 miljoner kvadratmeter logistikytor.

Axfoodkoncernen som är hyresgästen i detta projekt är Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som bl.a. Willys, Hemköp, Tempo, Axfood Snabbgross, Mat.se och Middagsfrid.

Projektbeskrivning

Branschunik och modern anläggning med fokus på miljön
Takbeläggningen kommer att bestå av totalt 70 000 m2 Sikaplan® i denna etapp. Sikaplan® är en takduk anpassad för exponerade, plana och låglutande tak. Denna takduk passar för installationer i kallt klimat.Logistikcentret i Bålsta beräknas stå klart 2023 och kommer att drivas av Dagab, Axfoods inköps- och logistikbolag.

Den branschunika satsningen kommer hantera flera olika kundtyper och köpkanaler – alltifrån varuförsörjning till koncernens butikskedjor till e-handelsbeställningar kommer att centraliseras hit.

Logistikanläggningen blir perfekt anpassad för modern logistikverksamhet med ett stort fokus på miljön, innefattandes bland annat BREEAM-certifiering och eventuellt solpaneler på anläggningens tak. Dessa initiativ är i linje med Logicenters strategi om ett stärkt fokus på miljöfrågor och energieffektivitet.

Anläggningen har ett strategiskt läge, med järnvägsaccess och närhet till E18, i Håbo kommun.

 

Projektkrav

Beställaren hade stora krav på leveranssäkerhet, tekniskt kunnande och tidigare erfarenhet av liknande projekt. I det här fallet gav även Sikas storlek och historia en trygghet som gjorde att valet föll på oss.

Att Sika kunde erbjuda lokal närvaro och support på plats var ytterligare viktiga delar i att valet föll på en takdukslösning med Sika. Utöver detta kunde även Sikas tekniska expertis hitta detaljlösningar till projektet som gav beställaren en stor trygghet och möjligheten att vara flexibel.

 

Sikas konstruktionslösning

Sika Sverige AB har fått uppdraget att leverera Sikaplan till detta enorma projekt. Den totala takytan är 70 000 m² och anläggningen kommer vara i drift under 2023.

 

Takentreprenad

Som en utav Sikas auktoriserade takentreprenörer har nu Garantitak i Kumla AB med projektledare Adam Gunnarsson i spetsen inlett detta projekt med klinisk precision och yrkesstolthet. Resultatet av detta högkvalitativa hantverk har verkligen överträffat beställarens redan högt ställda förväntningar.

 

Dagab, logistikcenter fakta:

  • Kostnad: Ca 400-600 miljoner SEK årligen under 2019-2022
  • Byggtid: Ca 36 månader
  • Anläggningens yta: 110 000 m2

 

Projektdeltagare

Beställare/Byggherre:
Logicenters – NREP

Hyresgäst:
Axfood AB (Dagab)

Arkitekt:
Arkitekterna Krook & Tjäder i Stockholm AB

Takentreprenad:
Garantitak i Kumla AB

Stomentreprenad:
Nordec OY