2022
Motala Lokverkstad, Motala

Om projektet

Klassisk industrilokal genomgår omfattande renovering

Gamla Motala Verkstadsområde ligger som ett historiskt minne längs Göta kanal och Motala ström. Anrika Motala Verkstad började som en reparationsverkstad till kanalbygget (1822) och växte sedan så att man i mitten av 1800-talet blev en av landets ledande industrier.

Under hösten 2021 köpte Serneke AB Gamla Motala Verkstad och sedan årsskiftet har företaget jobbat med en större renovering av lokverkstaden.  Tanken är att den första konserten i den gamla verkstadslokalen ska äga rum i slutet av juni 2022 och som första evenemang ges en konsert med The Ark onsdagen den 29 juni.

Beställare och projektbeskrivning

Ola Serneke (beställare) kontaktade Patricio Holm Jalvander på BC Brandtätning AB gällande renoveringen av ”Lokverkstaden i Motala” som skulle göras om till konsert- och eventhall. Den första kontakten skedde i slutet av mars 2022 då BC Brandtätning hörde av sig till Martin Forssmed på Sika Sverige AB angående detta projekt som behövde hjälp med ett eventuellt kolfiber-förstärkningsarbete. Byggtiden var väldigt knapp då den första konserten skulle ges i lokalerna redan i slutet av juni 2022.

I projektet saknades det en konstruktör, så Sika kontaktade Åkermans Ingenjörsbyrå AB med Claes Petersson i spetsen. Ett första möte hölls och efter ett platsbesök dök det upp ytterligare en fråga som behövde besvaras. Ett omfattande blästrings- och betongrenoveringsarbete krävdes för att kunna montera kolfiberförstärkningen. I detta fall kontaktades, Erab -  Entreprenadreparationer i Örebro AB, som utförare och detta arbete påbörjades kort därefter. 

Trots den snäva byggtiden så är det noterbart att all betongrenovering och kolfiberförstärkning var klar innan deadline.

"Ett väldigt kul och utmanade projekt där jag fick möjligheten att väcka liv i en utdömd byggnad. Ett stort renoveringsprojekt som av många ansågs vara omöjligt att göra utan att bryta mot byggnadens q-märkning, men som i slutändan blev en knappt märkbar renovering. Projektet har verkligen visat potentialen med Sikas kolfiberförstärkningssystem." Claes Petersson - Handläggande konstruktör, Åkermans Ingenjörsbyrå AB

 

Sika levererar till projektet

Sika har sedan projektstart levererat en komplett konstruktionslösning för renovering och förstärkning av Lokverkstadens rundade tak. I denna konstruktion ingår både betongrenoveringsprodukter samt kolfiberväv med tillhörande lim. Nedan listar vi både volymer och vilka artiklar som använts.

KOLFIBERFÖRSTÄRKNING
Sika® CarboDur® S-1214: 750 meter
Sika® CarboDur® S-1512: 250 meter
SikaWrap®-231 C: 5 550 meter 
Sikadur®-330: 3 405 kg
Sikadur®-30: 1 410 kg

BETONGRENOVERING
Sika MonoTop®-3020: 5 000 kg
Sika MonoTop®-4012: 1 500 kg

Totalt levererat material: 6 550 meter kolfiberväv, 4 815 kg lim och 7 000 kg reparationsbruk.

FAKTARUTA
Motala Lokverkstad

Gamla Motala Verkstadsområde ligger som ett historiskt minne längs Göta kanal och Motala ström. Anrika Motala Verkstad började som en reparationsverkstad till kanalbygget (1822) och växte sedan så att man i mitten av 1800-talet blev en av landets ledande industrier. Motala Verkstad kallas idag för "Verkstadsindustrins vagga" och har haft stor betydelse för Motala, rent industriellt men även stadsmässigt då alla arbetare som bosatte sig i området med sina familjer utvecklade ett eget brukssamhälle kring verkstaden.

På 1830-talet bodde det mer än 500 människor i orten runt verkstaden, men bara 75 i Motala köping. Vid etableringen 1822 hade verkstaden 22 anställda, verksamheten växte, 1830 hade man över tvåhundra anställda och på 1890-talet var man uppe i 1 000 anställda. Motala stad och bruksorten slogs samman 1948. I brukssamhället som växte fram fanns bland annat sjukvård, simhall, teater, Folkets hus, kyrka, skola och föreningsliv.

 

Projektdeltagare

Byggherre/beställare
Serneke AB

Konstruktör
Åkermans Ingenjörsbyrå AB

Entreprenör - Strukturell förstärkning
BC Brandtätning AB

Betongrenoveringsentreprenad
ERAB - Entreprenadreparationer i Örebro AB

Materialleverantör samt Teknisk support & utbildning
Sika Sverige AB

Montering av Sika Carbodur

Förberedelser inför montering av kolfiberförstärkningsprodukterna. Här blandas det lim med full fokus.

I samarbete med

Tyréns Sverige AB

ÅKERMANS INGENJÖRSBYRÅ AB

Vi är en mix av byggkonsulter, byggprojektledare, kontrollansvariga,  konstruktörer, besiktningsmän, skyddsrumsakkunniga, byggnadsingenjörer och administratörer. Gemensamt för oss alla är att vi är ödmjuka och  ansvarstagande, och verkligen brinner för våra uppdrag.

Kontaktpersoner: Claes Petersson och Erwin Elezovic, besök www.akermans.se för mer info.

 

BC BRANDTÄTNING AB

En helhetsentreprenör främst inom passivt brandskydd och fogning, men även specialister på montering av kolfiberförstärkninggsprodukter. Med detta menar vi att vi kan ta hand om brandskydd, ljudtätningar, fogning och  kolfiberapplicering för ert projekt. 

Kontaktperson: Patricio Holm Jalvander, besök www.bcbrand.se för mer info.

 

ERAB - ENTREPRENADREPARATIONER I ÖREBRO AB

Vi har kapacitet att utföra alla slags entreprenader avseende renoveringsarbeten av skorstenar i tegel, stål och betong. Ett utav våra special-istområden är betongrenovering där vi numer investerat i en torrbetongspruta med hög kapacitet.

Kontaktperson: Daniel Bosäter, besök www.erabsweden.se för mer info.

"En stor utmaning att renovera en så anrik byggnad som även var i ett väldigt dåligt skick. Serneke insåg tidigt att stål inte var ett alternativ, det skulle bli ett alltför stort ingrepp. Tillsammans med Sika och Åkermans Ingenjörsbyrå kom vi fram till att kolfiberförstärkning var det enda som kunde rädda Lokverkstaden i Motala. Det känns väldigt kul att varit med att bevara ett sådant viktigt landmärke." Patricio Holm Jalvander - Verksamhetsansvarig, BC Brandtätning AB
Tyréns Sverige AB

Kontakt

Filip Ajaxen

Salesmanager Engineered Refurbishment