2020
Åndberget, Lillhärdal i Härjedalens kommun

Bakgrund

OX2 OCH NCC BYGGER VINDKRAFTSFUNDAMENT MED SIKAGROUT® 3350

Under sommaren och hösten 2020 genomfördes gjutningen av vindkraftverkens fundament, samt färdigställande av vägar och internt kabelnät. Samtliga 53 fundament har undergjutits med SikaGrout®-3350 som är ett högpresterande undergjutningsbruk för vindkraftverk.

Under vintern 2020 har även fördelningsstationen inne i vindparken färdigställts samtidigt som anslutningsledningen byggts och kommit på plats. Under juni 2021 räknar man med att turbinleveranserna drar igång och dessa kommer att pågå fram till september 2021, samtidigt som monteringen av vindkraftverken påbörjas. Driftstart är satt till slutet av Q4 2021.

Projektbeskrivning

Vindkraftsanläggningen vid Åndberget ligger i ett område sydväst om Lillhärdal i Härjedalens kommun i Jämtlands län. Området har en högsta punkt på ca 760 m ö h och ägs av Stora Enso Skog och Mark samt ett antal privata markägare.

Anläggningen kommer bestå av 53 vindkraftverk med en totalhöjd om 180 meter (från mark till rotorns högsta punkt). Årsproduktionen kommer uppgå till 800 GWh vilket motsvarar hushållsel till 160 000 villor.

 

Undergjutning av fundament till vinkraftspark

Undergjutning av fundament till vinkraftspark

 

Sikas konstruktionslösning

Sika valde tillsammans med kunden en lösning med undergjutningsbruket SikaGrout®-3350 på grund av de höga kraven på tryckhållfasthet utifrån kravspecifikationen. SikaGrout®-3350 är speciellt konstruerad för just landbaserade fundamentgjutningar för vindkraftverk.

Sika kunde även utbilda personalen på plats, vilket var en av de viktigaste anledningarna till att detta projekt kunde genomföras. Sika hade även teknisk support on site och tillgång till laboratoriemiljö så att konstruk-tionslösningen kunde skräddarsys efter kundens behov och krav.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Vid undergjutning av bultkrans mellan liggande funda-ment och torn. SikaGrout®-3350 är speciellt anpassad för följande betongexponeringsklasser: X0, XC 1–4, XD 1–3, XS 1–3, XF 1–3, XA 1–2, WA i enlighet med En 206–1.

FAKTA - VINDPARKEN, ÅNDBERG

Antal vindkraftverk: 53 st

Totalhöjd: 180 meter

Förväntad årsproduktion: 800 GWh

Volym till undergjutning: 101,85 ton

Driftstart: 2021

 

Läs mer om projektet här!

 

Projektdeltagare

Ägare
Ardian

Byggherre
Åndberg Wind AB

Anläggningsentreprenör:      
NCC

Totalentreprenör
OX2

Materialleverantör
Sika Sverige AB

Teknisk support & utbildning
Sika Sverige AB

Filip Ajaxen

Salesmanager Engineered Refurbishment

Mårten Ekelin

Säljare, Betong