2019
Lund

Beställare / bakgrund

European Spallation Source, ESS, är en sameuropeisk forskningsanläggning där tretton medlemsländer bidrar med kompetens, utrustning och finansiering.

I Lund bygger Skanska vad som kommer att bli en tvärvetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Anläggningen kan liknas med ett jättestort mikroskop som gör det möjligt att studera material på molekylär och atomär nivå. Anläggningen kommer kunna användas inom en rad olika vetenskaper exempelvis medicin, biologi, kemi, fysik och teknik.

När ESS tas i drift 2023 kommer anläggningen ha drygt 500 anställda forskare samt att tusentals forskare årligen kommer besöka ESS för att utföra sina experiment.  

Projektbeskrivning

I projektet byggs en cirka 500 meter lång acceleratortunnel, en målstation, tre instrument-hallar samt servicebyggnader. I uppdraget ingår att tillsammans med ESS planera och  bygga skalet och infrastrukturen till forskningsanläggningen. Samverkansavtalet tecknades i februari 2014. Byggprojektet planeras i flera etapper där ett nytt avtal med Skanska sluts i början av varje etapp.  

 

Projektkrav

Anläggningen har extremt höga säkerhetskrav på sig. ESS är inte en kärnteknisk anläggning, men då den i drift kommer att hantera radioaktivt material och avfall kommer vissa delar att konstrueras med samma krav som vid ett kärnkraftverk. Hela anläggningen konstrueras för att klara en jordbävning med magnituden 6,5 på Richterskalan. Materialkraven i projektet är en livslängd på upp till 100 år. Specificerade projektkrav gäller ofta för lösningar och produktsystem, inte enbart för enskilda produkter, och det råder höga krav på produktdokumentation.

 

ESS fakta

  • Kostnad: 18 miljarder SEK
  • Byggtid: Knappt 10 år från första spadtaget
  • Anläggningens yta: Två kvadratkilometer
  • Betongåtgång: 50 000 kubikmeter
  • Antal pålar ner i berget: 6400
  • Antal anställda vid full drift: 530
  • Antal gästforskare: 2000-3000 per år

 

Projektdeltagare

Beställare       
Ess, european spallation source

Entreprenör   
Skanska

Design             
Cowi, Thyrens, Sweco

 

Läs mer om vattentätningslösningar från Sika