2021
Tyresö, Stockholm

Bakgrund

Nybyggd skola får 7 000 m2 lättstädade och estetiskt tilltalande golv
Sika har fått uppdraget att leverera en hållbar och estetisk tilltalande golvlösning till Fornuddens nya skola. Denna lösning optimerar balansen mellan komfort, hållbarhet och arbetsmiljö. 

I Trollbäcken, i den norra delen av Fornuddsparken, har en ny skola och kringliggande infrastruktur byggts. Den nya stora skolan har plats för fyra parallellklasser i årskurs F-3 samt tre parallellklasser i årskurs 4-9. Skolan invigdes i samband med skolstarten hösten 2021.

När höstterminen startade den 18 augusti 2021 slog Fornuddens nya skola upp portarna för första gången. Den nya skolan ligger med vacker utsikt över Fornuddsparken ner mot Drevviken. Förutom skolbyggnaden finns en ny rymlig idrottshall som kan delas in i tre sektio-ner. Denna kommer även att användas av Tyresös idrottsföreningar utanför skoltid. I detta projekt har hållbara och giftfria material valts i möbler och interiör och på skolans tak sitter solpaneler som står för en stor del av skolans elförsörjning.

Projektbeskrivning
 

Tengbom – ett av europas äldsta arkitektföretag samarbetar med Sika och hittar rätt lösning
Efter ett antal minimässor (Fika med Sika) inleddes det en diskussion med arkitektfirman Tengbom i början av 2017 om ett kommande skolprojekt i Tyresö, söder om Stockholm, nämligen Fornuddens skola. Projektet bestod av en grundskoleanläggning på 12 000 m2 över tre våningar med en byggstart 2019. 

Initialt presenterade Sika en lösning med Sika Comfortfloor® PS-23 och -24 för de större ytorna, cirka 7 000 m2. Även ytterligare system kunde identifierades för kök, källare, etc. Lösningarna föreslogs till Tengbom under våren och sommaren 2017. Diskussionen ledde till att även Sika Comfortfloor® PS-65 togs med. Med tiden diskuterades även Sika Comfortfloor® Two Tones och Marble FX. 
 

Hållbar lösning med rätt dokumentation
För att underlätta presentationerna demonstrerades en liten mock-up samt stora prover med de efterfrågade färgerna. Detta togs väl emot av Tengbom som fick en bra bild av vilken känsla och estetik dessa beläggningar kunde ge. Under 2018 efterfrågades även miljö- och hållbarhetsinformation från Tengboms sida vilket Sika tillhandahöll. Utöver detta försågs Tengbom även med produktspecifik dokumentation samt städ- och rengöringsregler. Möjligheten att utfärda en livscykelanalys erbjöds genom Eco Efficiency Tool.

Tengbom genomförde omfattande diskussioner med Tyresö kommun under 2019 och frågor om Byggvarubedömningen (BVB) och Sunda Hus hamnade i fokus. Tengbom kontaktade Sika för att vidare diskutera BVB och hur man hanterar den frågan. Tidigare projekt som Elmeskolan, och flera projekt i Finland och Danmark lyftes fram för att visa på Sika Comfortfloor® fantastiska prestanda. I nästa steg bad Tengbom om ytterligare stöd under diskussionerna med kommunen.

Ett möte med Sikas miljöavdelning bokades, men i elfte timmen ställdes mötet in eftersom Tengbom lyckats övertyga kommunen att välja Sika Comfortfloor® av flera olika skäl, däribland städning, hygien, estetik och möjligheterna att rusta upp golvet genom ommålning.
 

Sikas system med fokus på estetisk, komfort och stegljudsreducering föreskrivs
Efter många diskussioner och kunskapsutbyten om materialval så föreskrev arkitektfirman Tengbom Sika Comfortfloor® PS-65 till en yta av cirka 7 000 m2 i detta fantastiska skolprojekt. När specifikationerna var fastställda påbörjades anbudsprocessen och i slutet tilldelades Linotol AB golvkontraktet. Linotol önskade en utbildning i att använda/applicera Sika Comfortfloor® PS-65 och denna gavs i början av mars 2020 med support från Sikas experter. 

 

 

Sikas konstruktionslösning

Sika har fått uppdraget att leverera Sika Comfortfloor® PS-65 till en yta av cirka 7 000 m2. Sika Comfortfloor® PS-65 är ett elastiskt självutjämnande golvsystem av polyuretan och ingår i Sika Comfortfloor® dekorativa golvprogram.

Sika Comfortfloor® PS-65 optimerar balansen mellan komfort och seghet genom att kombinera mjukhet under foten och hållbarhet. Golvsystemet är tillräckligt flexibelt för att ge komfort i områden där personalen går eller står under långa perioder men även tuff nog för att klara av höga nivåer av gångtrafik, stolshjul och hjul-belastningar.
 

Varför välja Comfortfloor® med sika?
Sika Comfortfloor® är golvet som du kan få i så gott som regnbågens alla färger och nu även med häftiga effekter med det nya systemet Marble FX som ger ett helt unikt uttryck. Beläggningen passar per-fekt i alla kommersiella och publika miljöer såsom skolor, museum, affärer, vårdhem och sjukhus, där det är viktigt att designen kombi-neras med komfort och omtanke.

Sika ComfortFloor® är golvet för alla typer av byggnader, både offentliga och privata, och har många fördelar:

Lågt VOC ger bra inomhusluft

Finns i oändligt med färger för snygg design

Fogfritt och därför lätt att hålla rent

Hög komfort och ljuddämpande

Beläggningen kan även målas om för att få ett ansiktslyft och ger därmed investeringen en längre livslängd

FAKTA - FORNUDDENS SKOLA

Antal kvadratmeter: Ca 12 000 m2

Totalhöjd: 3 våningar

Antal klasser: F-klass – Årskurs 9

Antal elever: 750

Öppnande: augusti 2021

 

Läs mer om projektet här!

 

Projektdeltagare

Byggherre/Ägare:
Tyresö Kommun

Byggentreprenör: 
NCC

Golventreprenör:
Linotol AB

Arkitekt:
Tengbom

Materialleverantör
Sika Sverige AB

Teknisk support & utbildning
Sika Sverige AB

Undergjutning av fundament till vinkraftspark

Lättstädade golv som är bekväma att gå på

Lars Wadenholt

Teknisk säljare, Flooring