2021
Kvarteret Kronprinsen, Malmö

Bakgrund

Unikt landmärke genomgår omfattande renoveringsprojekt

Kronprinsen - Den mytomspunna 57-åriga skyskrapan med sin unika och blåa fasad är ett av de viktigaste landmärkena i Malmö. Fram tills Turning Torso byggdes 2005 var Kronprinsen Malmös högsta byggnad. Byggnaden sträcker sig 82 meter över havsytan och består av 27 våningsplan med lägenheter, kontor och andra kommersiella lokaler.

I december 2019 inleddes den omfattande invändiga renoveringen och Sika Sverige AB blev snart involverade i flera av de olika momen-ten som skulle genomföras. Allt från att fästa fasadens blåa mosaik till att brandtäta och foga densamma samtidigt som förstärknings-arbetet av huskroppens betong inleddes. Byggnaden väntas vara färdigrenoverad sommaren 2022.

Beställare och bakgrund – Kolfiberförstärkning (CarboDur)

Beställaren NCC Sverige AB och fastighetsägaren kontaktade Sika Sverige AB under 2018 för att hitta en lösning med kolfiberförstärkning för den invändiga renoveringen. Efter ett antal möten med beställare och konstruktör så genomfördes en utbildning i vårt beräkningsprogram vilket resulterade i att man valde en lösning med Sika CarboDur.

Vinsten med att välja Sika CarboDur är dels vårt unika beräkningsprogram samt att kolfibermaterialet är väldigt lättarbetat och smidigt att hantera, både vid frakt och applicering. Alternativet hade varit att använda sig av en stålförstärkning, vilket inte var tänkbart i detta fall då takhöjd och vikt sätter sina begränsningar. Förstärkningsarbetet med Sika CarboDur inleddes april 2021 och beräknas var klart oktober 2021.

 

 

Sikas konstruktionslösning

Sika möter beställarens högt ställda projektkrav. Beställaren (NCC Sverige AB) hade stora krav på en lösning med beprövad och bevisad hållfasthet över tid i kombination med en god leveranssäkerhet samt tekniskt kunnande och tillgång till erfarna entreprenörer som tidigare genomfört liknande projekt.

Att Sika även kunde erbjuda lokal närvaro och support på plats var ytterligare viktiga delar i att valet föll på en förstärkningslösning med Sika CarboDur. 

Utöver detta kunde Sika även erbjuda konstruktören (Tyréns Sverige AB) ett beräkningsprogram som möjliggjorde smidiga detaljlösningar till projektet. Detta gav beställaren en stor trygghet och möjligheten till att vara flexibel under projektets gång.

Sikas konstruktionslösning

Sika har fått uppdraget att leverera Sika CarboDur S, CarboDur M, Sika CarboShear L och Sikadur 30 till detta omfattande projekt. Den totala mängden uppgår till drygt 7 000 löpmeter.

 

 

FAKTARUTA
Kronprinsen, Malmö
  • Kronprinsen ritades av arkitekten Thorsten Roosoch stod klart 1964.
  • När Kronprinsen byggdes var målsättningen att det skulle kännas som en egen stad i staden.
  • På platsen låg tidigare kasernområdet för Kronprinsens husarer, vilket har gett byggnaden dess namn.
  • Kronprinskomplexet utgörs av fem huskroppar med 730 lägenheter.
  • Sammanhängande bottenvåning med kommersiell verksamhet på cirka 20 000 kvadratmeter.
  • I garaget finns parkering för 1 000 bilar.

 

Projektdeltagare

Byggherre
Akelius 

Totalentreprenör:      
NCC

Arkitekt
FOJAB arkitekter AB

Konstruktör
Tyréns 

Entreprenör - Strukturell förstärkning
Sune Olsson Golv AB

Fasadentreprenör
Fasadglas Bäcklins AB

Fogentreprenör
Fasadglas Bäcklins AB

Brandkonsult
FSD Malmö

Materialleverantör samt Teknisk support & utbildning
Sika Sverige AB

Montering av Sika Carbodur

Applicering av Sika CarboDur

I samarbete med

Tyréns Sverige AB

Tyréns Sverige AB – en konstruktör som ser möjligheterna med Sika CarboDur som förstärkningslösning.

Samtal och diskussioner kring hållbara förstärkningslösningar för Kv. Kronprinsen inleddes mellan Sika och Tyréns redan under 2018. Under februari 2019 så deltog även några av Tyréns konstruktörer under våra utbildningsdagar i Spånga där vi gick igenom beräkningsprogrammet funktionalitet.

Samarbetet mellan Sika och Tyréns har i detta projekt verkligen varit ett lyckat exempel när det gäller hög kompetens i kombination med ett avancerat beräkningsprogram och smarta produktval.

Sune Olsson Golv AB

Sune Olsson Golv AB – en auktoriserad entreprenör med specialistkunskap inom härdplastarbeten.

Med 50 år inom branschen och med över 100 års erfarenhet bland sina anställda har Sika hittat en trygg och effektiv samarbetspartner i Sune Olsson Golv AB. Detta specialistföretag med absolut toppkvalitet inom härdplastarbeten har i skrivande stund applicerat cirka fem kilometer Sika CarboDur på uppdrag av NCC Sverige.

Vårt samarbete med Bertil Bengtsson, projektledare på Sune Olsson Golv, har sedan dag ett fungerat smidigt. Alltifrån leveransplaner till unika detaljlösningar tillsammans med Per Kjellman, byggnadskonstruktör på Tyréns, har vi löst på ett väldigt kostnadseffektivt och konstruktivt sätt.

Kontakt

Martin Forssmed

Sales manager Engineered Refurbishment

Ante Salomonsson

Key Account Manager - Facades Fenestration and Insulating Glass