2016
Stockholm

Beställare / bakgrund

NCC bygger en verkstadsanläggning i SL:s nya tunnelbanedepå i Norsborg för SL:s nya tunnelbanetåg. Uppdragsgivare är SL och entreprenaden genomförs i form av en samverkansentreprenad. Den nya depån utgör en del av SL:s paket för att förbättra och förtäta trafiken på Röda linjen.

Norsborgsdepån är en depå för Röda linjen i Stockholms tunnelbana. Depån ligger 18 till 37 meter ner i Aspberget och Eriksbergsåsen under bostadsorådet Eriksberg i Botkyrka kommun och är ansluten till tunnelbanan vid Norsborgs station.

Underlaget i uppställningshallarna var asfalt, vilket ställer extra höga krav på val av golvsystem. Viktigt var att golvsystemen som skulle anvndas i största utsträckning accepterades av Byggvarubedömningen. Sika satt tidigt med i diskussionerna som rådgivande partneroch stöttade projektet när golvfrågor dök upp. En stor framgångsfaktorvar också att Sikafloor®-40 HyCem är accepterad i Byggvarubedömningen.

 

Projektbeskrivning

Trafikförvaltningen har under 2016 färdigställt en ny tunnelbanedepå (ett garage för tunnelbanetåg) i Norsborg, söder om Stockholm. Depån har till största delen byggts inne i berget under Eriksbergsåsen och ca 30 000 m² golv har applicerats. Depån är slutstation på den röda linjen och här kommer tågen in för att tvättas, städas, repareras och förvaras.

 

Projektkrav

Beställaren, SL – Storstockholms Lokaltrafik, efterfrågade hållbara golvsystem som skulle vara lätta att städa, lätta att underhålla och somhar en lång livslängd. Valet föll på Sikafloor®–golvsystem.

Ytorna som är belagda med Sikafloor®–golvsystem är:

  • Uppställningshallar
  • Verkstad
  • Klottersaneringshall
  • Tvätthall
  • Biytor - såsom korridorer, servicerum, etc.


Speciella krav

Underlaget i uppställningshallarna var asfalt, vilket ställer extra höga krav på val av golvsystem. Både SL och NCC ville också ha golvsystem som i största utsträckning accepterades av Byggvarubedömningen.

 

Sikas produkter

Uppställningshallarna
Sikafloor®-40 HyCem, ytskikt: Sikafloor®-305

Verkstad
Sikafloor®-263 SL

Klottersaneringshall
Sikafloor®-381Sikafloor®-2535 W (väggmålning) Sika® MonoTop®-910 N (porspackel innan väggmålning) Sikaflex® PRO -3 (fog mellan väggelement)

Tvätthall
Sikafloor®-264Sikafloor®-2535 W (väggmålning) Sikaflex® PRO -3 (fog mellan väggelement)

 

Norsborgsdepån fakta

  • Kostnad: 1,8 miljarder SEK
  • Byggtid: 43 månader
  • Anläggningens yta: Ca 30 000 m2

 

Projektdeltagare

Beställare       
Storstockholms Lokaltrafik (SL)

Entreprenör   
NCC

Arkitekt
Scharc Arkitektur

Golventreprenör
Linotol Fogfria AB
Jernmo Entreprenad och Golv AB

Golvinstallatör
Smålands Industrigolv AB